Ugrás a tartalomhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS egyházak, társadalmi és civil szervezetek részére!

 

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésében jóváhagyott, az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek (továbbiakban: Szervezetek) támogatására fordítható összeget pályázat útján kívánja odaítélni.

 

Azok a Szervezetek vehetnek részt a pályázaton, amelyeknek:

a) bejegyzett székhelyük a XIII. kerület közigazgatási területén van, vagy

b) bejegyzett országos vagy regionális szervezetük a XIII. kerület közigazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik,

c) és tevékenységüket kizárólag, vagy elsősorban a XIII. kerületi lakosság érdekében végzik.

 

A Szervezet működéséhez és az alábbi tevékenységek végzéséhez kaphat támogatást:

a) egészségügyi prevenció, egészséges életmód elősegítése;

b) egészségügyi rehabilitáció;

c) szociális tevékenység, karitatív tevékenység (hátrányos helyzetűek segítése);

d) kulturális tevékenység, közművelődési, művészeti és sporttevékenység;

e) képzés, képességfejlesztés;

f) ismeretterjesztés;

g) nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység;

h) természetvédelem, környezetvédelem;

i) gyermek- és ifjúságvédelem;

j) közrend, közbiztonság védelme;

k) önszerveződő közösségek alakulása, működése, amelyek tevékenységi köre segíti bizonyos önkormányzati feladatok átvállalását;

l) a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához.

 

A pénzügyi támogatás általános feltételei:

a) a pályázó legalább 2 éve folytat tevékenységet a XIII. kerületben;

b) a pályázónak nincs köztartozása;

c) a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt;

d) nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás;

e) a támogatott program résztvevőinek több, mint fele XIII. kerületi lakos;

f) a pályázó vállalja, hogy rendezvényein a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzatot támogatóként tünteti fel.

Nem nyújtható támogatás a pályázónak, ha azt üzleti-gazdasági tevékenységre kívánja felhasználni.

 

A pályázathoz mellékelni kell:

a) a pályázati adatlapot,

b) egyház esetében a nyilvántartásba vételt igazoló, illetve az egyház képviselőjét képviseletre jogosító okiratot,

c) egyéb pályázó esetében a létezésről és céljának megfelelő folyamatos működésről szóló nyilatkozatot,

d) a civil szervezet nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a törvénynek megfelelően az éves beszámolóját és közhasznúság esetében a közhasznúsági mellékletet letétbe helyezte,

e) a évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenségi Nyilatkozatot,

f) a évi CLXXXI. törvény szerinti Közzétételi kérelmet.

 

 

A pályázat beérkezésének legkésőbbi időpontja:

2024. február 23. 14.00 óra

 

Beadási cím: XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 1139 Budapest XIII. kerület, Béke tér 1. „Civil pályázat” megjelöléssel.

 

A pályázati adatlapot elektronikus formában kiküldjük a kerületi civil szervezeteknek, valamint letölthető a www.budapest13.hu honlapról.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. március 31.

 

A nyertes pályázók névsorát a www.budapest13.hu honlapon tesszük közzé.

 

LETÖLTENDŐ MELLÉKLETEK:

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

Tájékoztató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságával kapcsolatos szabályozásról

1.sz. nyilatkozat

Közzétételi kérelem